MATHEMATICAL STATISTICS @
RESULTS

 

vpm classes vpm classesvpm classes

 

STATISTICS RANKERS IN TOP 50 

NAME YEAR
AIR
ANANYA ROY 2018 3
HIMADRI SEKHAR MANNA 2019 3
HARSHAD KUMAR 2019 6
PRASANJIT DUBEY 2017 7
SOOUMIK PURKAYASTHA 2017 10
PRATYUSH BANERJEE 2017 16
ATAL SINGH 2017 23
NETRA LAXMIKANT PRABHU 2019 27
SOUMAVA PAUL CHOUDHURY 2017 28
ANJALI GUPTA 2017 28
SUMEDHA GHOSH 2018 29
SHAMRIDDHA DE 2019 23
JOYDEEP GOSWAMI 2019 33
PRAGYA RIKHARI
2017 35
SOUVIK PAUL 2019 38
SOHAM GHOSH 2019 40
HIMANSHU 2018 41
AMEYA KULKARNI 2017 43
SAYAN BHOWMIK 2020 48
ABHISHEK KHOIWAL 2017 51
ANIRBAN CHAKRABORTY 2020 57
ABHIJEET TIWARI 2020 58
ADITYA MANDAL 2017 62
YOGESH KUMAR 2018 64
SHIWANI DESAI 2020 66
HIMANI PASRICHA 2017 67
BHARGOB KAKOTY 2019 67
SANKET MAITI 2018 69
UDIT GOEL 2018 70
ADITYA KUMAR AGRAHARI 2018 72
SAYAN KUMAR CHAKI 2020 74
DEBJOY THAKUR
2017 77
JATIN GOGIA 2020 81
PRATIGYA BARANWAL 2017 84
KOUSTAV PAUL 2020 84
NAVYA SINGH 2018 87
SAMPREETI GHOSH 2017 87
VIBHOR SARAWAGI 2017 89
RISHABH TYAGI 2018 90
RESHMA M O 2020 95
SPARSH KOCHHAR 2018 97
MANAS MISHRA 2020 97
MANJOT SINGH 2017 98
RITWIK 2020 100

 

 

COURSES AVAILABLE FOR IIT JAM

 

 

 

 

IIT JAM Mathematical Statistics (MS) Top Ranks

Ranks in Top 100 (2008 - 2020)

 

 

logo

AIR-3

MATHEMATICAL
STATISTICS
HIMADRI SEKHAR
MANNA
IIT JAM
2019
logo

AIR-3

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ananya Roy
IIT JAM
2018
logo

AIR-4

MATHEMATICAL
STATISTICS
Anirban
Mitra
IIT JAM
2015
logo

AIR-6

MATHEMATICAL
STATISTICS
Harshad
Kumar
IIT JAM
2019
logo

AIR-6

MATHEMATICAL
STATISTICS
Alok Kumar
IIT JAM
2008
logo

AIR-6

MATHEMATICAL
STATISTICS
Anirban
Bhattacharya
IIT JAM
2009

 

 

logo

AIR-7

MATHEMATICAL
STATISTICS
Prashnjit
Dubey
IIT JAM
2017
logo

AIR-8

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shweta
Baranwal
IIT JAM
2014
logo

AIR-10

MATHEMATICAL
STATISTICS
Parth
Devems
IIT JAM
2015
logo

AIR-10

MATHEMATICAL
STATISTICS
Soumik
IIT JAM
2017
logo

AIR-13

MATHEMATICAL
STATISTICS
Samanwita
Ghosh
IIT JAM
2015
logo

AIR-16

MATHEMATICAL
STATISTICS
Gayathri
Devi
IIT JAM
2010

 

 

logo

AIR-16

MATHEMATICAL
STATISTICS
Pratyush
Banerjee
IIT JAM
2017
logo

AIR-18

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ritwika
IIT JAM
2016
logo

AIR-23

MATHEMATICAL
STATISTICS
Atal Singh
IIT JAM
2017
logo

AIR-23

MATHEMATICAL
STATISTICS
Raanju
Raghvendar
IIT JAM
2011
logo

AIR-26

MATHEMATICAL
STATISTICS
Pankaj
Kumar
IIT JAM
2010
logo

AIR-27

MATHEMATICAL
STATISTICS
NETRA LAXMIKANT
PRABHU
IIT JAM
2019

 

 

logo

AIR-28

MATHEMATICAL
STATISTICS
Anjali Gupta
IIT JAM
2017
logo

AIR-28

MATHEMATICAL
STATISTICS
Soumawa
Poul
IIT JAM
2017
logo

AIR-29

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sumedha
Ghosh
IIT JAM
2018
logo

AIR-29

MATHEMATICAL
STATISTICS
Tamoghna
Halder
IIT JAM
2013
logo

AIR-30

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shamriddha De
IIT JAM
2019
logo

AIR-33

MATHEMATICAL
STATISTICS
Joydeep
Goswami
IIT JAM
2019

 

 

logo

AIR-35

MATHEMATICAL
STATISTICS
Meenakshi
Rawat
IIT JAM
2014
logo

AIR-35

MATHEMATICAL
STATISTICS
Pragya
Rikhari
IIT JAM
2017
logo

AIR-37

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shilpa Rai
IIT JAM
2011
logo

AIR-38

MATHEMATICAL
STATISTICS
SOUVIK
PAUL
IIT JAM
2019
logo

AIR-40

MATHEMATICAL
STATISTICS
SOHAM
GHOSH
IIT JAM
2019
logo

AIR-41

MATHEMATICAL
STATISTICS
Himanshu
IIT JAM
2018

 

 

logo

AIR-41

MATHEMATICAL
STATISTICS
Tintisa
Sengupta
IIT JAM
2015
logo

AIR-41

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shubham
Sanjay
IIT JAM
2016
logo

AIR-42

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ashu
Gangwarms
IIT JAM
2015
logo

AIR-43

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ameya
Kulkarni
IIT JAM
2017
logo

AIR-47

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sayantan
Ghosh
IIT JAM
2016
logo

AIR-48

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sayan
Bhowmik
IIT JAM
2020

 

 

logo

AIR-50

MATHEMATICAL
STATISTICS
DEEPAK
SINGH
IIT JAM
2015
logo

AIR-51

MATHEMATICAL
STATISTICS
Abhishek
Koiwal
IIT JAM
2017
logo

AIR-54

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ajay Kumar
IIT JAM
2011
logo

AIR-55

MATHEMATICAL
STATISTICS
Meenakshi
IIT JAM
2009
logo

AIR-55

MATHEMATICAL
STATISTICS
Atul Dubey
IIT JAM
2016
logo

AIR-57

MATHEMATICAL
STATISTICS
ANIRBAN
CHAKRABORTY
IIT JAM
2020

 

 

logo

AIR-58

MATHEMATICAL
STATISTICS
Abhijeet
Tiwari
IIT JAM
2020
logo

AIR-59

MATHEMATICAL
STATISTICS
Pooja Singh
IIT JAM
2015
logo

AIR-61

MATHEMATICAL
STATISTICS
Kidambi
Jyotsana
IIT JAM
2016
logo

AIR-61

MATHEMATICAL
STATISTICS
Subhajit
Maity
IIT JAM
2016
logo

AIR-62

MATHEMATICAL
STATISTICS
Aditya
Mandal
IIT JAM
2017
logo

AIR-64

MATHEMATICAL
STATISTICS
Yogesh
Kumar
IIT JAM
2018

 

 

logo

AIR-66

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shiwani Desai
IIT JAM
2020
logo

AIR-66

MATHEMATICAL
STATISTICS
Shubham Gupta
IIT JAM
2016
logo

AIR-67

MATHEMATICAL
STATISTICS
BHARGOB
KAKOTY
IIT JAM
2019
logo

AIR-67

MATHEMATICAL
STATISTICS
Himani
Pasricha
IIT JAM
2017
logo

AIR-68

MATHEMATICAL
STATISTICS
Saurabh bhatt
IIT JAM
2011
logo

AIR-69

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sanket
Maiti
IIT JAM
2018

 

 

logo

AIR-70

MATHEMATICAL
STATISTICS
Udit Goel
IIT JAM
2018
logo

AIR-72

MATHEMATICAL
STATISTICS
Aditya Kumar
Agrahari
IIT JAM
2018
logo

AIR-72

MATHEMATICAL
STATISTICS
Jayakrishanan
IIT JAM
2011
logo

AIR-72

MATHEMATICAL
STATISTICS
Samidha Shetty
IIT JAM
2015
logo

AIR-74

MATHEMATICAL
STATISTICS
SAYAN KUMAR
CHAKI
IIT JAM
2020
logo

AIR-75

MATHEMATICAL
STATISTICS
Kumar
Satyam
IIT JAM
2014

 

 

logo

AIR-76

MATHEMATICAL
STATISTICS
SHAIKH SALIM
RAMZANALI
IIT JAM
2015
logo

AIR-76

MATHEMATICAL
STATISTICS
Himanshu
Kishore
IIT JAM
2014
logo

AIR-77

MATHEMATICAL
STATISTICS
Debjoy
Thakur
IIT JAM
2017
logo

AIR-77

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ashish Pal
IIT JAM
2016
logo

AIR-78

MATHEMATICAL
STATISTICS
Aarti
Balan
IIT JAM
2015
logo

AIR-78

MATHEMATICAL
STATISTICS
Chanda
Jha
IIT JAM
2013

 

 

logo

AIR-81

MATHEMATICAL
STATISTICS
Jatin
Gogia
IIT JAM
2020
logo

AIR-83

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sneha
Suresh
IIT JAM
2011
logo

AIR-84

MATHEMATICAL
STATISTICS
Koustav
Paul
IIT JAM
2020
logo

AIR-84

MATHEMATICAL
STATISTICS
Omkar
Ashrit
IIT JAM
2016
logo

AIR-84

MATHEMATICAL
STATISTICS
Pratigya
Baranwal
IIT JAM
2017
logo

AIR-87

MATHEMATICAL
STATISTICS
Navya
Singh
IIT JAM
2018

 

 

logo

AIR-87

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sampreeti
Ghosh
IIT JAM
2017
logo

AIR-89

MATHEMATICAL
STATISTICS
Vibhor
Sarawagi
IIT JAM
2017
logo

AIR-89

MATHEMATICAL
STATISTICS
Agarwal
Mridula
IIT JAM
2011
logo

AIR-90

MATHEMATICAL
STATISTICS
Rishabh
Tyagi
IIT JAM
2018
logo

AIR-95

MATHEMATICAL
STATISTICS
Reshma M O
IIT JAM
2020
logo

AIR-97

MATHEMATICAL
STATISTICS
Manas
Mishra
IIT JAM
2020

 

 

logo

AIR-97

MATHEMATICAL
STATISTICS
Sparsh
Kochhar
IIT JAM
2018
logo

AIR-97

MATHEMATICAL
STATISTICS
Nivedita
Bhakta
IIT JAM
2011
logo

AIR-98

MATHEMATICAL
STATISTICS
Manjot
Singh
IIT JAM
2017
logo

AIR-100

MATHEMATICAL
STATISTICS
Ritwik
IIT JAM
2020

 

 

 

 

What They Say

About VPM Classes

Copyright © VPM Classes | Privacy Policy | Sitemap | Login